Leeuw bier krantenknipsel 1948

reclame artikel leeuw bier 1948

Deze reclame vonden we in het boekje van het programma van de heiligdomsvaart in 1948 te Maastricht