Leeuw bier rank glas

Leeuw bier rank glas

Leeuw bier rank glas

Ook deze zijn twee versies van net als het stapelglas. De verschillen zitten in de details en kleur van het logo. Goed kijken en men ziet een verschil in letters en in kleur.  Duidelijker dat het om een verschillende logo gaat ziet men aan de achterzijde